English     עברית    


 

התקשרו לקבלת הצעה מותאמת עבורכם

054-4991330

 

עסקים בימינו זקוקים לתמיכה ותחזוקה שותפת במערכות המחשוב שלהם. אנו Netfinity - ב מעוניינים לתפור עבורך את החליפה המתאימה בדיוק למידות ולצרכים של הארגון שלך בתחום המחשוב, תוך מתן מענה מהיר ומקצועי שיאפשר לך להתעסק אך ורק בענייניך השוטפים. לשם כך אנו מציעים מגוון דרכי התקשרות ותמיכה:

תשלום חודשי קבוע

חיוב כולל אשר מחושב לפי מספר תחנות העבודה והשרתים בארגון. מסלול זה מספק את המענה הטוב ביותר וברוב המקרים גם את המשתלם ביותר. מסלול זה מאפשר לנו לתחזק את הרשת בצורה יזומה ובכך למנוע תקלות את התקלות לפני שהן קורות ולחסוך זמן עבודה יקר.

 

מסלול "שעות שירות"

מסלול בו הלקוח אחראי ליזום את ההתקשרות לקביעת תחזוקה או במקרה של תקלה. החיוב יתבצע בסוף כל חודש על פי שעות עבודה שהצטברו בגין מתן שירותי מחשוב.

 

מסלול "בנק שעות"

בתכנית זו התשלום מתבצע מראש עבור מספר שעות עבודה שנרכשות ע"י הלקוח בהנחה מהתעריף הרגיל לשעה.

 

* בכל המסלולים הנ"ל התשלום הוא על שרות בלבד. במידה וישנה בעיית חומרה ונדרשת החלפת רכיב -התשלום עליו הוא נפרד ויתבצע בנוהל הצעת מחיר, כאשר אינו הלקוח מחויב לקנות אותו מהחברה. 
** ישנה אפשרות לעבור ממסלול שירות אחד למסלול שירות אחר.

צור קשר | מסלולי שירות | שירותים ופיתרונות | דף הבית